س ح یکشنبه 24 آذر 1398 08:02 ب.ظ نظرات ()

نام محصول : پاورپوینت قواعد عربی اول دبیرستان

فرمت : PPT

حجم : 3.7 مگابایت

تعداد اسلاید : 65

زبان : فارسی 

سال گردآوری : 97

 

فعل و بسیاری از اسم ها در زبان عربی دارای سه حرف اصلی و گاهی چهار حرف اصلی هستند.

به فعل هایی كه دارای سه حرف اصلی هستند ثلاثی و فعل هایی كه دارای چهار حرف اصلی

هستند؛ رباعی می گویند.

یذهَبونَ، تَسمَعینَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا

یذهبون، تسمعین،تـخرجان، جلستما، العبا

به این پنج فعل دقّت كنید:

(یَذهَبونَ، تَسمَعینَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا )

آیا می توانید حروف اصلی آنها را تشخیص دهید؟

حروف خط کشیده شده، حروفِ اصلیِ هر فعل هستند. به این فعل ها «ثُلاثی» یعنی «سه  تایی»

گفته می شود.

 

ثُلاثی مجرّد به فعلی  می گویند كه اوّلین صیغه فعل ماضیِ آن از سه حرف تشكیل می

شود. مثلاً این فعلها ثلاثی مجرّد هستند (سَمِعوا، رَفَعْنا، یَلعَبانَ، تَحكُمُ، تَصبِرونَ،

حَمَلْتَ، اُكتُبوا) اوّلین صیغه ماضیِ این فعلها به ترتیب عبارتند از( سَمِعَ،رَفَعَ، لَعِبَ،

حَكَمَ، صَبَرَ، حَمِلَ، كَتَبَ) می بینیم همه این فعل ها سه حرفی اند.

سَمِعوا - رَفَعْنا- یَلعَبانِ- تَحْكُمُ- تَصْبِرونَ- حَمَلَتْ- اُكْتُبوا

سَمِعَ -    رَفَعَ  -  لَعِبَ  - حَكَمَ -   صَبَرَ  -   حَمَلَ -  كَتَبَ

 

 

تركیب یا إعراب یعنی ذكر نقش و حالتی كه كلمه در جمله ایفا می كند.

قبلاً آموخته ایم  كه كلمه سه نوع است: اسم، فعل و حرف.

حال ببینیم در تجزیه ی هر یك، چه مواردی را باید ذكر كنیم.

 مواردی كه در تجزیه «اسم» ( التحلیل الصرفِى ) رعایت می شود عبارتند از:

1- عدد: مفرد، مثنّی  یا جمع است؟     2- جنس: مذكّر است یا مؤنّث؟

3- جامد است یا مشتق. اگر مشتق است كدام یك از انواع هفتگانه  است؟

4- معرب است یا مبنی ؟    5- نعرفه است یا نکره   

مواردی كه در تجزیه ی « فعل» (التحلیل الصرفِى ) رعایت می شود عبارتند از :

1- ماضی، مضارع یا امر است. 2- صیغه فعل  3- ثلاثی مجرّد است یا مزید و اگر مزید است از كدام

باب است؟  4-معرب است یا مبنی؟ 5- متعدی است یا لازم؟  نام محصول  : پاورپوینت قواعد عربی اول دبیرستان فرمت  : PPT حجم  : 3.7 مگابایت تعداد اسلاید  : 65 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97   فعل و بسیاری از اسم ها در زبان عربی دارای سه حرف اصلی و گاهی چهار حرف اصلی هستند. به فعل هایی كه دارای سه حرف اصلی هستند ثلاثی و فعل هایی كه دارای چهار حرف اصلی هستند؛ رباعی می گویند. یذهَبونَ، تَسمَعینَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا ی ذهب ون، ت سمع ین،تـ خرج ان، ج ...