س ح سه شنبه 3 دی 1398 12:32 ب.ظ نظرات ()
پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است - 30 اسلاید

-ازنظرمردم‌شناسان فرهنگ به آفریده‌های اندیشه, عادات و اشیاء مادی اشاره دارد كه در پی انباشت آنها سازگار پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید.

 - فرهنگ برای جامعه انسانی همان حكمی را دارد كه شخصیت برای فرد دارد.

 -فرهنگ یك الگوی اندیشیدن و به آن عمل كردن است.

 -فرهنگ یك نظام نمادی مشترك است كه آفریده ذهن انسان است.

- فرهنگ سرچشمه‌ای است كه از درون آن باورها, بینش‌ها, نظام‌های اعتقادی, افسانه‌ها, نمادها, زبان‌ها و آئین‌ها پدید می‌آیند.

- فرهنگ عاملی است كه باعث جدایی و همانندی می‌شود

-فرهنگ چیزی است كه یك گروه آن را برای بقای بیرونی و یكپارچگی درونی می‌آموزد و به دیگران می‌آموزاند
- فرهنگ به ویژگی‌های تمدن, جامعه یا گروهی خاص اشاره دارد كه این ویژگی‌ها و مشخصه‌ها متمایزكننده آنها هستند.
-فرهنگ رفتار مردمی است كه در آن زندگی می‌كنند (اسكینر, 1974).

- مردگرایی در مقابل زن‌گرایی: در جوامع مردگرا نقش‌های جنسی خیلی متمایز و آشكار هستند. مردان و زنان جایگاه خودشان را در جامعه پیدا كرده و مرزهای آنها روشن می‌باشند. جوامع زن‌گرا به جوامعی اطلاق می‌شود كه نقش‌های جنسی با هم همپوشی دارند و مردان و زنان می‌توانند بدون هیچ مشكلی نقش‌های یكسانی را بر عهده گیرند در سازمان‌های مردسالار ارزش‌های غالب در جامعه عبارتند از پول, موفقیت و چیزهای مادی است از طرفی در سازمان‌های زن‌سالار كیفیت و رفاه افراد بر مقبولات مادی ارجحیت دارند. در فرهنگ مردسالار افراد تمایل به تهور در كارها دارند و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری از بقاء محیطی دارد.پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است

- ابهام‌گریزی: میزان و درجه‌ای است كه اعضای یك فرهنگ از موقعیت‌های نامشخص و ناشناخته و نامطمئن احساس ترس می‌كنند. این موضوع می‌تواند از طریق سطوح بالای استرس و نیاز زیاد به نقش‌های نوشته و یا نانوشته بیان می‌شود. كاركنان معتقد هستند كه قوانین و مقررات حاكم بر محیط كار باید كاملاً رعایت شود

nتصمیم گیری در باره آنچه باید انجام شود یعنی پیش بینی دوره عمل
nطرح تدابیری که به احسن وجه یا مناسب ترین صورت از منابع موجود و یا ممکن الوجود در جهت نیل به اهداف مطلوب استفاده کند
nکشیدن طرح و نقشه برای رسیدن به هدف
nفرآیندی است مداوم,حساب شده,منطقی و جهت دار,دور نگر به منظور هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف. در اینجا سه حالت وجود دارد:

الف- اگر هدف برنامه ریزی فقط پیش بینی آینده باشد در این صورت فعالیتی است آینده نگر

ب- اگر هدف برنامه ریزی ساختن و شکل دادن آینده باشد در این صورت فعالیتی است آینده ساز

ج-اگر هدف برنامه ریزی انتخاب کردن اشکال مختلف آینده باشد در این صورت فعالیتی است آینده گزینپاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است

nپیش نگری و تدارک وسائل برای عملیات آینده
nطراحی برای آینده مطلوب و راه های موثر وصول به آن
nفرآیند تصمیم گیری است
nتلاشی آگاهانه برای سازماندهی اقداماتی که نتایج مورد انتظار در آینده را به بار می آورد

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است است؛

برای دانلود کل پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی برنامه برج مراقبت زندگی انسان است از لینک زیر استفاده کنید:
پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  تعاریف و توصیف های مرتبط با مهندسی ارزش - مهندسی ارزش را بازنگری خلاق و سازمان یافته ارزشها (Value) و هزینه (Cost) به منظور بیشینه کردن شاخص ارزش (Function/Cost) تعریف نموده اند.   - هدف مهندسی ارزش از میان برداشتن یا اصلاح ...