س ح سه شنبه 3 دی 1398 12:27 ب.ظ نظرات ()
پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه - 45 اسلایدتعاریف و توصیف های مرتبط با مهندسی ارزش

- مهندسی ارزش را بازنگری خلاق و سازمان یافته ارزشها (Value) و هزینه (Cost) به منظور بیشینه کردن شاخص ارزش (Function/Cost) تعریف نموده اند.

 

- هدف مهندسی ارزش از میان برداشتن یا اصلاح هر عاملی است که موجب تحمیل هزینه های غیرضروری می شود، بی آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی سیستم وارد آید. دستور کار مهندسی ارزش، بهبود مداوم طراحی و اجرا است. مهندسی ارزش صرفاً برنامه ای برای کاهش هزینه ها نیست، بلکه روشی برای حداکثر نمودن ارزش طرح ها می باشد، زیرا در بعضی موارد، کارفرما خواستار سهولت بهره برداری و کاهش هزینه ها به قیمت افزایش هزینه های مطالعاتی، طراحی و ساخت است. پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه 
مهندسی ارزش یا تحلیل ارزش یک تکنولوژی مدیریتی است که در پی برقراری توازن عملی میان هزینه، قابلیت اطمینان و عملکرد در یک محصول /خدمت، پروژه، فرآیند/ یا اجزای هریک از آنها است.

nاصول بنیادی مهندسی ارزشپاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه 

آنچه از تجربیات اجرای مهندسی ارزش تاکنون حاصل شده

است، کشف و تدوین برخی مفاهیم و اصول بنیادی است که

اساس رشد و تکامل روشهای مهندسی ارزش قرار گرفته است.

این اصول بنیادی عبارتنداز:

1- بهره گیری از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال

تغییرات.

2- تکمیل تدریجی تغییرات از طریق مطالعه و بررسی عینی

کار.

3- بهره گیری از یک منطق اساسی برای طرح پرسش ها.

4- برنامه ریزی انجام کار.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه از لینک زیر استفاده کنید:پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه  تعاریف و توصیف های مرتبط با مهندسی ارزش - مهندسی ارزش را بازنگری خلاق و سازمان یافته ارزشها (Value) و هزینه (Cost) به منظور بیشینه کردن شاخص ارزش (Function/Cost) تعریف نموده اند.   - هدف مهندسی ارزش از میان برداشتن یا اصلاح ...